Espectrograma: Mislata

by edu comelles

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
07:22
18.
19.
20.

about

Espectrograma: Mislata és una idea original d'Edu Comelles concebuda per a la Biennal de Mislata Miquel Navarro 2016. L'obra consistix en dos murals de 25,54 m de llarg per 2,6 m d'alt i 20 m de llarg per 2,6 m d'alt. Cada una de les dos peces murals representa el paisatge sonor de Mislata construït a partir d'una imatge espectrogràfica del mateix.

Al llarg del mes de novembre de 2016, l'autor de l'obra ha realitzat un mapatge sonor de Mislata. Durant este període ha arreplegat sons, ambients i paisatges sonors en punts diferents de la població. El conjunt de gravacions conformen un mapa sonor del lloc en què s'arrepleguen: sons autòctons, urbans, rurals, socials i culturals. Tots eixos sons conformen el patrimoni sonor de Mislata i del seu veïnat.

Estos arxius els ha analitzat un programa informàtic d'anàlisi espectrogràfica. Estos programes permeten visualitzar el so a través de diverses formes gràfiques. De l'anàlisi i l'observació estètica d'estes representacions visuals del so s'han generat els dos murals que ací es presenten.

Les dos peces murals són el resultat de la mescla de diverses gravacions que formen una imatge complexa i plena de matisos gràfics produïts pels sons de Mislata. En la imatge es poden identificar sons de pardals, cotxes, clàxons, autobusos, les campanes de l'església, veus, trasbals i tot tipus de textures sonores que conformen la identitat col·lectiva de Mislata.

Finalment, este mural és un homenatge a la població, un retrat paisatgístic del lloc, creat a través del so per a després ser retornat a través de l'imatge.

_______

Espectrograma: Mislata es una idea original de Edu Comelles concebida para la Biennal de Mislata Miquel Navarro 2016. La obra consiste en dos murales de 25,54m de largo por 2,6m de alto y 20m de largo por 2,6m de alto. Cada una de las dos piezas murales representa el paisaje sonoro de Mislata construido a partir de una imagen espectrográfica del mismo.

A lo largo del mes de Noviembre de 2016 el autor de la obra ha estado realizando un mapeo sonoro de Mislata. Durante este período ha recogido sonidos, ambientes y paisajes sonoros en distintos puntos de la población. El conjunto de grabaciones conforman un mapa sonoro del lugar en el que se recogen sonidos autóctonos, urbanos, rurales, sociales y culturales. Todos esos sonidos conforman el patrimonio sonoro de Mislata y de sus vecinos. 

Dichos archivos de sonido han sido, a continuación, analizados con un programa informático de análisis espectrográfico. Estos programas permiten visualizar el sonido a través de diversas formas gráficas. Del análisis y la observación estética de estas representaciones visuales del sonido se han generado los dos murales que aquí se presentan.

Las dos piezas murales son el resultado de la mezcla de diversas grabaciones obteniendo una imagen, compleja y llena de matices gráficos producidos por los sonidos de Mislata. En la imagen se pueden identificar sonidos de pájaros, coches, cláxones, autobuses, las campanas de la iglesia, voces, trasiego y todo tipo de texturas sonoras que conforman la identidad colectiva de Mislata.

Finalmente este mural es un homenaje a la población, un retrato paisajístico del lugar creado a través de lo oído para luego ser devuelto a lo visto.

credits

released November 17, 2016

Agradecimientos / agraïments:
Sara Galán, Crearqció, Ajuntament de Mislata, Alba Braza.

Edu Comelles. 2016.

tags

license

about

edu comelles Valencia, Spain

Graduated in Fine Arts, Edu Comelles works on sound composition since 2006. His works have been published by various netlabels. Comelles is also de curator of Audiotalaia Netlabel and he’s involved in different collective and individual projects involving sound composition and installations. His work tries to investigate the relationships established between sound and location. ... more

contact / help

Contact edu comelles

Streaming and
Download help

Shipping and returns